Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΑΒΕΛ ΚΑΙ ΤΟ FACE BOOK

ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΑΙ ΣΤΙΧΟΙ  1-9
ΚΑΙ ἦν πᾶσα ἡ γῆ χεῖλος ἕν, καὶ φωνὴ μία πᾶσι. 2 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κινῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ ἀνατολῶν, εὗρον πεδίον ἐν γῇ Σενναὰρ καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ. 3 καὶ εἶπεν ἄνθρωπος τῷ πλησίον αὐτοῦ· δεῦτε πλινθεύσωμεν πλίνθους καὶ ὀπτήσωμεν αὐτὰς πυρί. καὶ ἐγένετο αὐτοῖς ἡ πλίνθος εἰς λίθον, καὶ ἄσφαλτος ἦν αὐτοῖς ὁ πηλός. 4 καὶ εἶπαν· δεῦτε οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πόλιν καὶ πύργον, οὗ ἔσται ἡ κεφαλὴ ἕως τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ποιήσωμεν ἑαυτοῖς ὄνομα πρὸ τοῦ διασπαρῆναι ἡμᾶς ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς. 5 καὶ κατέβη Κύριος ἰδεῖν τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον, ὃν ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων. 6 καὶ εἶπε Κύριος· ἰδοὺ γένος ἓν καὶ χεῖλος ἓν πάντων, καὶ τοῦτο ἤρξαντο ποιῆσαι, καὶ νῦν οὐκ ἐκλείψει ἀπ᾿ αὐτῶν πάντα, ὅσα ἂν ἐπιθῶνται ποιεῖν. 7 δεῦτε καὶ καταβάντες συγχέωμεν αὐτῶν ἐκεῖ τὴν γλῶσσαν, ἵνα μὴ ἀκούσωσιν ἕκαστος τὴν φωνὴν τοῦ πλησίον. 8 καὶ διέσπειρεν αὐτοὺς Κύριος ἐκεῖθεν ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐπαύσαντο οἰκοδομοῦντες τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον. 9 διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτῆς Σύγχυσις, ὅτι ἐκεῖ συνέχεε Κύριος τὰ χείλη πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐκεῖθεν διέσπειρεν αὐτοὺς Κύριος ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Ο πύργος της Βαβέλ είναι μια Βιβλική οικοδομική κατασκευή που προσπάθησαν να ολοκληρώσουν οι άνθρωποι  και που θα έφθανε έως του ουρανού για να αποδείξουν στο Θεό οτι μπορούν να κάμουν μεγάλα έργα , εφάμιλλα με τα έργα του Θεού. Τούτο το έπραξαν από υπερηφανεια και αλαζονεία. Ομως ο Θεός μπέρδεψε τις γλώσσες τους ενώ έως τότε μιλούσαν όλοι την ίδια γλώσσα, και εξ αιτίας της σύγχυσης που δημιουργήθηκε άφησαν ημιτελές το έργο τους.
Σήμερα μπορούμε μεταφορικά να παρομοιάσουμε τον πύργο της Βαβέλ με το Face Book όπου οι διάφοροι χρήστες του μπορεί να μιλούν την ίδια γλώσσα, αλλά όμως υπάρχει η ιδία σύγχυση και δεν καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον ούτε τί γράφει, ούτε τί θέλει να εκφράσει με αυτά που γράφει. Το f/b είναι το εργαλείο της παγκοσμιοποίησης και της νέας τάξης όπου σκοπό έχει αφενός  την εκτόνωση του συσσωρευμένου θυμού που βρίσκεται μέσα σε κάθε σύγχρονο άνθρωπο και αφετέρου τον διχασμό των ανθρώπων εξ αιτίας της ασυμφωνίας σε αυτά που εκφράζει ο καθένας. Στο f/b  δεν έχουμε σύγχυση των γλωσσών οπως στη Βαβέλ, αλλά έχουμε σύγχυση  των ιδεών που εκτίθενται. Εκεί μέσα δημιουργούνται διαπληκτισμοί, ανταλλάσσονται ύβρεις, όπου όλοι και ο καθείς ξεχωριστά πιστεύουν οτι έχουν δίκιο 100% σε αυτά που γράφουν, έστω και αν καταφανώς είναι λανθασμένα. Με το f/b θάπτεται η αλήθεια και αντι αυτής κυριαρχεί το ψεύδος, επειδή οι οπαδοί του ψεύδους είναι πολύ χειρότεροι υβριστές εναντίον αυτών των χρηστών που στέκονται πλησιέστερα προς την αλήθεια. To φ/β, αυτή η σύγχρονη πόλη της Βαβέλ,  είναι το φερέφωνο της πολιτικής ιδεολογίας των κομμάτων. Δύο από τις χειρότερες διχαστικές ύβρεις που ενδημούν στο f/b, που διχάζουν τον Ελληνικό λαό είναι αυτές οι ύβρεις του "φασίστα" ή του "εθνομηδενιστή". Διότι ο διχασμός που επιφέρει σήμερα η νέα τάξη στην Ελλάδα μεταξύ των Ελλήνων είναι να ανήκουν είτε στους "φασίστες" (οι οπαδοί της δεξιάς)  είτε στους "εθνομηδενιστές" ( οι οπαδοί της αριστεράς) . Μέσος όρος δεν υπάρχει. Οι περισσότεροι χρήστες του f/b είναι ολιγογράμματοι χωρίς να έχουν διαβάσει ούτε ένα βιβλίο, δεν διαβάζουν ποτέ ένα ολόκληρο κείμενο, ούτε κάνουν καμμιά προσπάθεια για να το εννοήσουν. Στέκονται ίσως μόνο σε μια λέξη ή σε μια φράση, δημιουργούν ένα δικό τους αυθαίρετο συνειρμό, και ανάλογα με το πώς θα το καταλάβουν και ανάλογα με τη πολιτική τους ιδεολογία και όχι στηριζόμενοι πάνω στην αλήθεια, απαντούν με άσχετα κείμενα ή εξυβρίζουν αυτόν του οποίου τα γραφόμενα δεν μπορούν να καταλάβουν ή όταν δεν συμφωνούν απόλυτα με τη δική τους ιδεολογία..


Κωνσταντίνος Στρατής
Μεσαριά Ανδρος

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ (ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΣΤΙΧΟΣ 3

                                 Μετὰ σοφίας οἰκοδομεῖται οἶκος καὶ μετὰ συνέσεως ἀνορθοῦται.
                               
Ελεύθερη μετάφραση μετά σχολίων: Κωνσταντίνου Στρατή.
Με την αληθινή Σοφία του Θεού,  που είναι η ευλάβεια, ο σεβασμός , ο φόβος του Θεού και η υπακοή στον άγιο Λόγο Του, κτίζεται= οικοδομείται  ένα σπίτι
( Είναι σαφές, οτι  εδώ δεν μιλάει  για το υλικό σπίτι που είναι κτισμένο από τούβλα ή πέτρες και μπετά και κεραμίδια, αλλά μιλάει για το πνευματικό σπίτι μας για τη ψυχή μας).  Και με τη σύνεση και την ορθή κρίση  ανορθώνεται  και προοδεύει η οικογένεια. Τα υλικά αγαθά ενώ είναι απαραίτητα εν τούτοις είναι άχρηστα, εάν δεν συνοδεύονται από την αληθινή Σοφία του Θεού, ώστε η χρήση τους  να γίνεται δια της Σοφίας του Θεού  σωστά και λελογισμένα και δίκαια.
Αυτά δεν μας τα διδάσκει μόνο το Ευαγγέλιο, αλλά βλέπουμε και παραδείγματα καταστροφικής χρήσης των υλικών αγαθών σε πολλούς δυστυχείς  ανθρώπους, εάν λείπει η Σοφία του Θεού από αυτούς.

Σάββατο, 26 Μαΐου 2018

ΜΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟ

Η λέξη ξυλοδαρμός είναι σύνθετη και παράγεται από το ρήμα δέρω με την πρόθεση της λέξης ξύλο και σημαίνει χτύπημα με ξύλο ή με το χέρι. Οταν υπάρχει ξυλοδαρμός τότε κατά κανόνα αυτός που υφίσταται ξυλοδαρμό αιμορροεί είτε από τη μύτη, είτε από το στόμα, ή από τις πληγές στο σώμα του που δέχεται τα κτυπήματα, έχει αμυχές, θλάσεις και μελανιές στο σώμα του. Κατά καιρούς η τηλεόραση έχει δείξει ανθρώπους ξυλοδαρθέντας που είχαν καταφανή αυτά τα χαρακτηριστικά του πρόσφατου ξυλοδαρμού που υποστήκαν.
Ομως στη τελευταία περίπτωση ενός πολιτικού προσώπου που σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές προφορικές μαρτυρίες υπέστη ανηλεή ξυλοδαρμό, δεν είδαμε στις εικόνες του ξυλοδαρμού του κανένα από τα πιο πάνω χαρακτηριστικά. Βεβαίως δέχτηκε σκληρές ύβρεις από το συγκεντρωμένο πλήθος, αλλά ανήλεο ξυλοδαρμό δεν υπέστη ( αν είχε υποστεί ανήλεο ξυλοδαρμό, δεν θα μπορούσε να κουνήσει ούτε τα χέρια του ούτε τα πόδια του), αφού τουλάχιστον από ο,τι έδειξε η τηλεόραση δεν τον άγγιξε ανθρώπου χέρι, εκτός από ένα λάκτισμα (κλωτσιά) που δέχτηκε στο οπίσθιο μέρος του σώματός του κάποια στιγμή που έπεσε κάτω, όπου μόνο αυτό το χτύπημα φάνηκε από τα video και τις φωτογραφίες του ξυλοδαρμού του, αν υπήρξαν και άλλα λακτίσματα αυτά δεν φαίνονται στις εικόνες και ο ίδιος περπατούσε χωρίς να φαίνεται οτι έχει πρόβλημα και υποφέρει .  κτυπήματα δέχτηκε και το αυτοκίνητό του με συνέπεια να υποστεί υλικές ζημίες.. Εκείνος δεν δέχτηκε ούτε μια γροθιά με τα χέρια, εκτός από σπρωξίματα και ένα λάκτισμα που φάνηκε στις εικόνες , ή περισσότερα λακτίσματα που δεν φαίνονται στις εικόνες, που για λίγο εξ αυτών έπεσε κάτω , αλλά γρήγορα σηκώθηκε και συνέχισε βοηθούμενος προς το αυτοκίνητό του.
Επειδή πιστεύω στον Ιησού Χριστό, είμαι αντίθετος προς κάθε μορφής βίας είτε λεκτικής είτε βίας χειροδικίας. Θα πρέπει να αφήνουμε τον Ιησού Χριστό να φέρει τη δική του κρίση και τη δική του τιμωρία σε όσους αμαρτάνουν εις Αυτόν είτε με λόγο είτε με έργο.
Εκείνο οπως που ως Ελληνας πολίτης καταδικάζω απερίφραστα είναι η συμπεριφορά των καθοδηγούμενων μέσων μαζικής ενημέρωσης και ο τρόπος που εκθέτουν και παρουσιάζουν τα διάφορα γεγονότα.
Επ΄αυτού θα φέρω ένα παράδειγμα οπου τα στρεβλά μέσα ενεημέρωσης στην Ελλάδα κρίνουν τα γεγονότα με δύο μέτρα και δύο σταθμά και δεν είναι ειλικρινή στη παρουσίαση των γεγονότων, ούτε στη κρίση τους. Το παράδειγμα είναι εκείνο το τραγικό συμβάν όπου διαδηλωτές όντως εξήσκησαν θανατηφόρα βία εναντίον της εγκύου γυναικός στην Τράπεζα Μαρφίν όπου την έκαψαν ζωντανή με το έμβρυο που κυοφορούσε. Εκεί θεωρήθηκε τυχαίο συμβάν, εκεί δεν έγινε καμμιά σύλληψη, εκεί το θέμα ήταν στην επικαιρότητα για μια 'εως δύο ημέρες και μετά ξεχάστηκε. Ούτε καν αναφέρθηκε σε κάποιο μέσο επικοινωνίας ξένης Χώρας. Αντιθέτως στον πρόσφατο ξυλοδαρμό, που τελικά εκ της φαινόμενης καταστάσεως δεν ήταν ανηλεής  ξυλοδαρμός οπως αναφέρθηκε , δόθηκε ευρύτατη δημοσιότητα και δίδεται μέχρι και σήμερα με αναλύσεις επί αναλύσεων. Συγκρίνετε τα δύο μεγέθη βίας και βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Στη μια περίπτωση έχουμε δυστυχώς μια νεκρή έγκυο γυναίκα που την έκαψαν ζωντανή, το οποίο τραγικό συμβάν τα μέσα ενημέρωσης το παρουσίασαν  ως τυχαίο ( λες και τυχαία πήγαν οι διαδηλωτές οπλισμένοι με βόμβες μολότωφ, και λες οτι τυχαία τις έριξαν μέσα στη Τράπεζα) και στην άλλη έχουμε έναν ανέπαφο σωματικά άνθρωπο, ο οποίος πάει μετά τον ξυλοδαρμό του για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο και μετά από λίγο χρόνο του δίνουν εξιτήριο, αφού έγιναν όλες οι ιατρικές εξετάσεις γιατί δεν του βρίσκουν ούτε μία αμυχή που να αποδεικνύει οτι υπέστη ξυλοδαρμό, και σε αυτή τη περίπτωση τα μέσα ενημέρωσης τον παρουσιάζουν ως προμελετημένο ξυλοδαρμό, έτσι παντού με πηχιαίους τίτλους και με πολύ στόμφο όλα τα μέσα γραπτά και τηλεοπτικά μιλούν για ανηλεή ξυλοδαρμό.
Επαναλαμβάνω οτι είμαι εναντίον κάθε μορφής βίας, αλλά είμαι και εναντίον των ψευδών ειδήσεων που αποπροσανατολίζουν τους Ελληνες και δεν τους αφήνουν να δουν τη πραγματικότητα. Δεν θα αναλύσω τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτή η προσπάθεια ώστε να φανεί σαν ανηλεής  ξυλοδαρμός, εκεί που δεν υπήρξε καθόλου ανηλεής ξυλοδαρμός παρά μόνον λεκτικές ύβρεις και ένα λάκτισμα που φάνηκε ή περισσότερα που δεν εφάνησαν στις εικόνες, ούτε θα αναλύσω τα αίτια αυτών των λεκτικών ύβρεων αν ήταν δίκαια ή άδικα. Τώρα όλη η Ελλάδα μιλάει για τον ξυλοδαρμό κατά αυτού του προσώπου, ενώ είναι αβέβαιο εάν υπήρξε τουλάχιστον στη μορφή του ανηλεούς ξυλοδαρμού. Αυτά τα γράφω ώστε για μια ακόμη φορά να δείτε και να εννοήσετε , πόσο μεγάλη είναι η δύναμη των  μέσων ενημέρωσης και γενικά των μέσων επικοινωνίας στην Ελλάδα, όπου το πικρό το κάνουν γλυκό και αντιθέτως . Ομως εδώ είναι καταφανή τα παραδείγματα, αλλού που τυχαίνει να μην  είναι; Εκεί ο αποπροσανατολισμός των Ελλήνων βγαίνει εκτός ορίων, και γιά αυτό το λόγο οι Ελληνες έπαψαν να έχουν την περίφημη κριτική σκέψη των αρχαίων Ελλήνων, όπου κανένας και τίποτα δεν μπορούσε να τους αποπροσανατολίσει και να τους αποβάλλει την ορθή κριτική σκέψη.
Και κλείνοντας θα επαναλάβω έναν εξαιρετικό λόγος του Ιησού Χριστού που είπε: "Μή κρίνετε κατ΄όψιν αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε."

Κωνσταντίνος Στρατής
Μεσαριά Ανδρος

Y/Γ
Η προσπάθειά μου είναι η προβολή της αλήθειας στα άρθρα μου, τουλάχιστον οπως υποκειμενικά την εννοώ.  Δεν επηρεάζομαι από κανέναν στη συγγραφή των άρθρων μου παρά μόνο από τη προσωπική μου αντίληψη και από ο,τι βλέπουν τα μάτια μου ή ακούν τα αυτιά μου. Δεν ανήκω σε κανένα πολιτικό χώρο οιουδήποτε πολιτικού φάσματος χρώματος  ή ιδεολογίας. Η ιδεολογία μου είναι μόνο η εφαρμογή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και τίποτα άλλο.

Υ/Γ 2
Ανήλεο ξυλοδαρμό με το μαστίγιο της εποχής που ονομαζόνταν φραγγέλιο, και μάλιστα χωρίς καμμία αιτία,  δέχτηκε μόνο ο Ιησούς Χριστός , ο οποίος μέσα στα αίματα σήκωσε το Σταυρό Του,  αιμάσσων μέχρι το λόφο του Γολγοθά, συγχωρώντας και ευλογώντας τους εχθρούς του.


Υ/Γ 3
Ο σκοπός που έγραψα αυτό το άρθρο είναι μόνο να καταδείξω οτι υπάρχουν Ελληνες που δεν καταπίνουν αμάσητο, ό,τι τους σερβίρουν τα μέσα ενημέρωσης, αλλά 'ολα τα  βάζουν κάτω από το φακό της ανεπηρέαστης κριτικής σκέψης, ανεπηρέαστης από κάθε μορφή πολιτικής εκμετάλλευσης των διαφόρων συμβάντων στην Ελλάδα. Επειδή τα πάντα , και όσα συμβαίνουν στη Χώρα μας  τείνουν να τα εκμεταλλεύονται τα διάφορα πολιτικά κόμματα προς άγρα ψήφων. Πρέπει όλοι οι Eλληνες να υψωθούμε πάνω από την κομματική νοοτροπία και να μάθουμε να κρίνουμε ορθά και βάσει της κοινής λογικής μας, διότι όλο το πολιτικό φάσμα από την άκρα αριστερά έως και την άκρα δεξιά δυστυχώς  δεν δουλεύει για την Αλήθεια και για τη Δικαιοσύνη του Θεού, αλλά δουλεύει για τη παγκοσμιοποίηση και τη νέα τάξη κάτω από τις εντολές του αντιχρίστου.Κωνσταντίνος Στρατής

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

Α΄ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

1 Ἀποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δόλον καὶ ὑποκρίσεις καὶ φθόνους καὶ πάσας καταλαλιάς, 2 ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε, ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε εἰς σωτηρίαν, 3 εἴπερ ἐγεύσασθε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος. 4 Πρὸς ὃν προσερχόμενοι, λίθον ζῶντα, ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀποδεδοκιμασμένον, παρὰ δὲ Θεῷ ἐκλεκτὸν, ἔντιμον, 5 καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε, οἶκος πνευματικὸς, ἱεράτευμα ἅγιον, ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους τῷ Θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 6 διότι περιέχει ἐν τῇ γραφῇ· ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον ἀκρογωνιαῖον, ἐκλεκτὸν, ἔντιμον, καὶ ὁ πιστεύων ἐπ' αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ, 7 ὑμῖν οὖν ἡ τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν, ἀπιστοῦσιν δὲ λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας καὶ λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα σκανδάλου· 8 οἳ προσκόπτουσι τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες, εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν. 9 Ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς· 10 οἵ ποτε οὐ λαὸς, νῦν δὲ λαὸς Θεοῦ, οἱ οὐκ ἠλεημένοι, νῦν δὲ ἐλεηθέντες. 11 Ἀγαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους, ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς, 12 τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἔχοντες καλήν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἵνα ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, ἐκ τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύσαντες δοξάσωσι τὸν Θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς. 13 Ὑποτάγητε οὖν πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν Κύριον, εἴτε βασιλεῖ, ὡς ὑπερέχοντι, 14 εἴτε ἡγεμόσιν, ὡς δι' αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν μὲν κακοποιῶν, ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν· 15 ὅτι οὕτως ἐστὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν· 16 ὡς ἐλεύθεροι, καὶ μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν, ἀλλ' ὡς δοῦλοι Θεοῦ. 17 πάντας τιμήσατε, τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε, τὸν Θεὸν φοβεῖσθε, τὸν βασιλέα τιμᾶτε. 18 οἱ οἰκέται ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φόβῳ τοῖς δεσπόταις, οὐ μόνον τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς σκολιοῖς. 19 τοῦτο γὰρ χάρις, εἰ διὰ συνείδησιν Θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας, πάσχων ἀδίκως. 20 ποῖον γὰρ κλέος, εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε; ἀλλ' εἰ ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες ὑπομενεῖτε, τοῦτο χάρις παρὰ Θεῷ. 21 εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ· 22 ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ· 23 ὃς λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει, παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως· 24 ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν· οὗ τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἰάθητε. 25 ἦτε γὰρ ὡς πρόβατα πλανώμενα, ἀλλ' ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν.

Ερμηνευικά σχόλια από τον Κωνσταντίνο Στρατή.
Συνεχίζοντας ο απόστολος Πέτρος την Α΄. επιστολή του μας λέει οτι πρέπει να αφήσουμε κάτω το βάρος με το οποίο είμαστε φορτωμένοι και που είναι ο δόλος, οι υποκρίσεις, ο φθόνος και τα κακά λόγια που λέμε, και να γίνουμε σαν να έχουμε ξαναγεννηθεί και να ομοιάζουμε με τα άδολα νεογέννητα βρέφη, που δεν έχουν μέσα τους όλο αυτό το βάρος, και σαν νεογέννητα βρέφη να ποθήσουμε το λογικό άδολο γάλα που είναι η πνευματική μας τροφή, ώστε να αυξηθούμε οχι σε σωματικό βάρος οπως αυξάνουν τα νεογέννητα βρέφη, αλλά να αυξηθούμε στη σωτηρία, την οποία έχουμε γευτεί, επειδή ο Κύριος είναι αγαθός. Ποιό είναι το λογικο άδολο γάλα που πρέπει να πιούμε , ώστε να αυξηθούμε στη σωτηρία? Είναι ο λόγος του Θεού, είναι η πίστη μας στον Ιησού Χριστό.
Οσο σοφός κια αν γίνει ο άνθρωπος, όσο σπουδαίος και μεγάλος πανεπιστημιακός καθηγητής της φιλοσοφίας κι αν γίνει κάποιος, έστω και αν παίζει στα δάχτυλά του την αρχαία Ελληνική φιλοσοφία, εάν δεν γευτεί το λογικό άδολο γάλα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, στο τέλος τον περιμένει η αυτοκτονία σε μια απρόσιτη κορυφή του Ταυγέτου. Διότι ο άνθρωπος όσο εξέχουσα προσωπικότητα κι αν είναι, όσο υψηλούς τίτλους και αν κατέχει, μεγάλα αξιώματα και πομπώδεις τίτλους, αν δεν έχει τον Ιησού Χριστό μέσα του, τότε δεν είναι απολύτως τίποτα και στο τέλος τον περιμένει ο Ταύγετος. Οσοι ανήκουν στον Ιησού Χριστό είναι λίθοι ασάλευτοι κτισμένοι στη πνευματική οικοδομή που ανήκερι στον Ιησού Χριστό, της οποίας οικοδομής ο ακρογωνιαίος λίθος είναι ο ίδιος ο Χριστός που στηρίζει όλη την οικοδομή. Οσοι ανήκουν σε αυτό το πνευματικό οικοδόμημα έχουν ένα και μοναδικό σκοπό να εξαγγείλουν τις αρετές εκείνου , δηλαδή του Ιησού Χριστού, που τους εκάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό Του φώς. Οσοι ανήκουν στην οικοδομή του Χριστο΄υ είναι αληθινά ελεύθεροι και δεν χρησιμοποιο΄πυν την ελευθερία σαν σκέπασμα πάνω από την κακία. Αυτή η τελευταία φράση είναι πολύ σημαντική και δυστυχώς ισχύει και σήμερα, οπου στο όνομα της ελευθερίας σκεπάζεται ολη η κακία και σκεπάζονται ακόμη και τα ανήθικα ανθρώπινα δικαιώματα. Ενας άνθρωπος είναι τότε κασι μόνον τότε αληθινά ελεύθερος, οταν είναι δούλος του Χριστού. Μέσα στη δουλεία του Χριστού υπάρχει η αληθινή ελευθερία. Χωρίς τη δουλεία του Χριστού  τότε ο άνθρωπος νομίζει οτι είναι ελεύθερος, αλλά α, αλλοίμονο, στην ουσία δεν είναι ελεύθερος, αλλά είναι δούλος του κακού. Κνα είναι κάποιος δούλος του ιησοιύ Χριστού και ελεύθερος εις το να πράττει το αγαθό, ή να είναι δούλος του διαβόλου εις το να πράττει το κακό.

Συνεχίζεται

Κωνσταντίνος Στρατής
Μεσσαριά Ανδρος.

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Α΄ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

1 Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν Θεῷ πατρὶ καὶ Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 2 Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ πάντων ὑμῶν μνείαν ὑμῶν ποιούμενοι ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡμῶν, 3 ἀδιαλείπτως μνημονεύοντες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν, 4 εἰδότες, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ Θεοῦ, τὴν ἐκλογὴν ὑμῶν, 5 ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν Πνεύματι ἁγίῳ καὶ ἐν πληροφορίᾳ πολλῇ, καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν ἐν ὑμῖν δι' ὑμᾶς· 6 καὶ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε καὶ τοῦ Κυρίου δεξάμενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει πολλῇ μετὰ χαρᾶς Πνεύματος ἁγίου, 7 ὥστε γενέσθαι ὑμᾶς τύπους πᾶσι τοῖς πιστεύουσιν ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ. 8 ἀφ' ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ Κυρίου· οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ, ἀλλὰ καὶ ἐν παντὶ τόπῳ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ἐξελήλυθεν, ὥστε μὴ χρείαν ἡμᾶς ἔχειν λαλεῖν τι· 9 αὐτοὶ γὰρ περὶ ἡμῶν ἀπαγγέλλουσιν ὁποίαν εἴσοδον ἔσχομεν πρὸς ὑμᾶς, καὶ πῶς ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν Θεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων δουλεύειν Θεῷ ζῶντι καὶ ἀληθινῷ, 10 καὶ ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὃν ἤγειρεν ἐκ τῶν νεκρῶν, Ἰησοῦν τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης.


Ερμηνευτικά σχόλια από τον Κωνσταντίνο Στρατή.
Υπάρχουν δύο επιστολές του αποστόλου Παύλου προς τους Θεσσαλονικείς η πρώτη και η δεύτερη που γραφτήκανε περίπου  20 χρόνια μετά την Ανάσταση του Χριστού. Η Χριστιανική Εκκλησία της Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε περίπου το έτος 50 μ.Χ  Ο Απόστολος Παύλος γράφει την επιστολή σε συνεργασία με τον Σιλουανό και τον Τιμόθεο.
Στο πρώτο κεφάλαιο ο Παύλος επαινεί τους Θεσσαλονικείς Χριστιανούς για το έργο της πίστης τους, για τον κόπο της αγάπης τους, και για την υπομονή της ελπίδας τους προς τον Κύριον Ιησού Χριστό. Από τη Θεσσαλονίκη κηρύχτηκε το Ευαγγέλιο του Χριστού και έφθασε μέχρι και την Αχαία στην Πελοπόννησο. Εδώ βλέπουμε οτι και οι δύο αυτές περιοχές της Ελλάδας δηλαδή η Μακεδονία και η Αχαία που ήταν βέβαια τότε τμήματα της Ρωμαικης Αυτοκρατορίας, εν τούτοις μιλούσαν την Ελληνική Γλώσσα και όχι τη Λατινική. Η αλληλογραφία εγίνονταν στην Ελληνική Γλώσσα , διότι την επιστολή του αυτή ο Παύλος την έγραψε ευρισκόμενος στην Κόρινθο. Η Μακεδονία λοιπόν τότε οπως και τώρα αποτελούσε το Βόρειο τμήμα της Ελλάδας και η Αχαία το νοτιώτερο. Οι Σλαύοι οι οποίοι σήμερα  διεκδικούν σαν δική τους την ταυτότητα της Ελληνικής  Μακεδονίας, δεν είχαν ακόμη τότε το 50 μ.Χ. παρουσιαστεί στα Βαλκάνια ούτε καν υπήρχαν στην ακοή των Ελλήνων της Μακεδονίας έστω και σαν όνομα τότε.
Οι Θεσσαλονικείς οπως και οι υπόλοιποι Ελληνες ήταν ειδωλολάτρες πριν δεχτούν την αληθινή πίστη στον αναστημένο  Χριστό ο οποίος μας ελευθερώνει από τη μελλοντική οργή.
Η Θεσσαλονίκη σήμερα ενώ θα έπρεπε να συνεχίζει να είναι το κέντρο της διάδοσης του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, εν τούτοις σήμερα πνευματικά ευρίσκεται σε παρακμή, και έχει εκλείψει το αρχικό θερμό πνεύμα του Χριστιανισμού της εποχής που γράφτηκε αυτή η επιστολή από τον απόστολο Παύλο. Δυστυχώς η Θεσσαλονίκη σήμερα οπως και η υπόλοιπη Ελλάδα οδηγείται στη παγκοσμιοποίηση και στη νέα τάξη, και συνεχώς απομακρύνεται από το Χριστό και από τη διδασκαλία Του.

Κωνσταντίνος Στρατής
Μεσαριά Ανδρος.